Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 3 hostí 

PrihlásenieŠpeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva PDF Tlačiť E-mail

ŠZŠ pre žiakov s TP vznikla 1. septembra 1993 pri vtedajšom ÚSS pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (v súčasnosti DSS). Poskytovala vzdelanie 15 deťom DSS v 3 triedach so spojenými ročníkmi. V tom istom roku bola po prvý krát otvorená trieda pomocnej školy (variant B) pre deti, ktoré boli v minulosti oslobodzované od povinnej školskej dochádzky.

Od januára 1999 škola pracuje ako právny subjekt.

V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie žiakov, ktorí sú zaradení do tried podľa druhu a stupňa postihnutia vo variantoch A, B, C, autistickej triede a v triede pre viacnásobne postihnutých. Škola prešla rôznymi zmenami a v súčasnosti sa vzdelávajú žiaci podľa druhu a stupňa MP a TP podľa vzdelávacích programov:

  • Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
  • Vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
  • Vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
  • Vzdelávacieho programu pre žiakov s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

Od 01.01.2023 sa transformáciou poradenského systému

zlučuje CPPaP Detva a CŠPP Detva
a vzniká

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE DETVA

Adresa: Krpeľná 35, Detva
Elokované pracovisko: M. R. Štefánika 908, Detva