Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 8 hostí 

PrihlásenieCentrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pri Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva PDF Tlačiť E-mail

Od 01.09.1998 bola pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva zriadené centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s cieľom zabezpečovať špeciálnopedagogickú a poradenskú starostlivosť o deti a mládež s postihnutím prostredníctvom diagnostických, edukačných, poradenských, terapeutických a metodických činností. Snažíme sa o dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia.

 • Zameranie:
 • - mentálne a viacnásobne postihnuté deti
 • - autistické deti
 • - vek od 0 rokov po prípravu na povolanie

Poskytujeme poradenskú činnosť, konzultačnú činnosť a metodickú pomoc rodinám, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom a iným záujemcom.


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je vybavená modernými didaktickými a terapeutickými pomôckami, ktoré v rámci obmedzených možností vyžívame tak často, ako sa len dá.

CŠPP je prostredím mimo rodiny, preto by mala vytvoriť takú atmosféru, ktorá by pozitívne ovplyvnila úroveň sociálnej integrácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Inak je dieťa poškodzované, ak mu nemôžeme alebo nedokážeme zabezpečí špeciálne kompenzačné a špeciálne učebné, terapeutické pomôcky, vytvoriť mu materiálne prostredie pre jeho úspešnú prácu. Tým môže dochádzať k zhoršovaniu jeho telesného a zdravotného stavu.

Dieťaťu môžeme pomôcť, ak terapeut pozná a realizuje potrebnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Tým môže dosiahnuť rozvoj schopnosti kompenzácie orgánových a funkčných nedostatkov spôsobené jeho postihnutím.

Cieľom je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia.

Prioritné činnosti CŠPP:

1. Depistáž - včasné vyhľadávanie detí a mládeže so ŠVVP
2. Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika - určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a následnej prognózy s definovaním špeciálnopedagogických postupov
3. Komplexná špeciálnopedagogická rehabilitácia - výchovná, liečebná a sociálna
4. Poradenská a osvetová činnosť - posudzovanie školskej zrelosti, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou, komplexná starostlivosť o detí individuálne integrovaných v bežných školách, poradenstvo pri voľbe povolania, poradenský servis pre rodičov, poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, spolupráca pri tvorbe a používaní nových špeciálnopedagogických metód, prednášky a konzultácie pre rodičov, poriadanie seminárov pre rodičov a pedagogických pracovníkov, osvetovú činnosť pre širokú verejnosť.
5. Spolupráca s inštitúciami - spolupráca s rôznymi štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti.

 

 

Kontakt:

 • CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Detva
  Elokované pracovisko: M.R.Štefánika 908/40, 962 12 Detva
  Tel.: 0911932885, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  http://www.szstpdetva.sk