Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 5 hostí 

PrihlásenieHASIČI V NAŠEJ ŠKOLE

 

HASIČI V  NAŠEJ ŠKOLE

Dopoludnie plné zážitkov zažili naši žiaci 26.06.2019. Navštívili nás hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Detve. Cieľom návštevy bolo zážitkovým učením priblížiť profesiu hasičov. Príslušníci HaZZ porozprávali žiakom, o tom ako v každom čase aj nečase nasadzujú svoju energiu, odhodlanie aj životy, aby zachránili životy a majetok ľudí. Hasiči ukázali potrebný hasičský odev. Najväčším zážitkom ale bolo striekanie vody z požiarnej prúdnice. Žiaci si mohli vyskúšať hasičské prilby, pozreli hasičské auto a veľkým zážitkom bolo spustenie hasičskej sirény. Páni hasiči boli veľmi milí, odpovedali na všetky zvedavé otázky.

 

Návšteva hasičov všetkých potešila a zároveň obohatila novými skúsenosťami. Na záver sa žiaci spolu s hasičmi odfotili a odvďačili sa veľkým potleskom.