Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 4 hostí 

PrihlásenieSvetový deň bez tabaku

 

Svetový  deň  bez  tabaku

31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom tohto významného dňa je znížiť počet aktívnych aj pasívnych fajčiarov,  u ktorých je zvýšené riziko ochorení spôsobených tabakovým dymom, ako aj zvyšovať informovanosť verejnosti o nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie.

 

V našej škole sme si pripomenuli Svetový deň bez tabaku dňa 20. júna 2019. Prednáškou a prezentáciami bolo žiakom vysvetlené, aby ani nikdy s fajčením nezačínali. Prezentácie boli zaujímavé, pútavé a hlavne smutné.

Dúfame, že tabak a cigarety sa pre našu ďalšiu generáciu nestanú samozrejmosťou, ale naopak, že ich budú považovať za hrozbu pre svoje zdravie a zdravie blízkych.