Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 7 hostí 

PrihlásenieLáska ako pozitívny cit

Láska ako pozitívny cit

Láska v živote ľudí je základná sila, ktorá pozitívnym smerom formuje ich život. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto potrebujú od nás veľa lásky, aby z nich vyrástli nádherné bytosti a plnohodnotné osobnosti.

Láska neuveriteľnými spôsobmi formuje naše životy a jej nedostatok môže napáchať na nás aj našich deťoch obrovské škody. Ak je však láska prítomná v našich životoch, má pozitívne účinky. Pri výchove tých najmenších a najkrehkejších bytostí to platí dvojnásobne. Dňa 30. mája 2019 pani učiteľka Mgr. Elena Sádovská viedla besedu so staršími žiakmi na tému láska. Obsahom besedy bolo ako prejavujeme lásku a vďaku svojim najbližším, aké sú verbálne a neverbálne prejavy lásky, kedy je láska pozitívny cit a kedy nám ubližuje... S mladšími žiakmi pani učiteľka Mgr. Mária Kolimárová viedla rozhovor a aktivity na tému láska v rodine. Žiaci si obkreslili siluety postáv – členov svojej najbližšej rodiny, pomenovali ich, a potom im vlepili vystrihnuté srdiečka ako prejav lásky.