Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 7 hostí 

PrihlásenieStavanie mája

STAVANIE MÁJA

"Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený."

Táto pesnička znela za sprievodu heligónky v okolí našej školy v pondelok 30. apríla – teda deň pred 1. májom. Už tradične si žiaci Gymnázia Detva pripravili k tomuto krásnemu zvyku pásmo s piesňami a tancami. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Lalíkovi za pozvanie.