Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 11 hostí 

PrihlásenieSvetový deň o autizme

 

Svetový  deň  povedomia  o  autizme


2. apríl bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň povedomia o autizme. Každý rok celosvetovo sa pripájajú ľudia z rôznych krajín a vyjadrujú spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Dňa 02.apríla sme sa pripojili k celosvetovej kampani „Rozsvieť modrú", ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Všetci sme si obliekli niečo modré. Prečo ? Prostriedkom upozorňovania na problémy súvisiace s autizmom sa stala modrá farba, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Práve v oblasti komunikácie majú ľudia s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenia.
Ako symbol autizmu je často používaný aj farebný puzzlík. Puzzlík ako súčasť skladačky, ktorú je potrebné vyriešiť.