Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 9 hostí 

PrihlásenieSvetový deň lesov - 21. marec

Svetový deň lesov - 21. marec

 

Medzinárodný deň lesov je oslavou všetkých lesov a stromov. Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je zvyšovanie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. Les je zložitý živý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý a dlhoveký, no zároveň veľmi zraniteľný. Lesy sú nenahraditeľné, a preto si zasluhujú nielen našu pozornosť, ale aj ochranu.