Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 7 hostí 

PrihlásenieAko správne triediť odpad

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

Odpad je odpradávna spoločníkom človeka. V bežnom živote vytvárame čoraz viac odpadu, a preto sme sa

aj my, dňa 26.02.2019, v rámci enviromentálnej výchovy zamerali na materiály, ktoré chápeme ako

odpad. Naučili sme sa aké druhy odpadu človek produkuje, ako poškodzujú prírodu a dozvedeli sme sa ako

správne separovať, recyklovať a opäť používať odpad .

Zhotovili sme si vlastné nádoby na separovaný odpad a žiaci vytvorili výrobky z odpadového materiálu.