Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieOZ Úsmev na tvári PDF Tlačiť E-mail

 

 

Občianske združenie Úsmev na tvári

 

1) Hlavným cieľom združenia je uspokojiť záujem jeho členov v podpore, rozvoji a pomoci výchovno-vzdelávacieho procesu v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva.

2) V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou je jeho úloha skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, najmä:

· zabezpečovať súlad výchovy, vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov s telesným a mentálnym postihnutím,

· doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenie školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu,

· zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu,

· zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy,

· podporovať talentovanú mládež,

· organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno-bezpečnostné, spoločensko-vedné, literárne a iné.),

· podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami,

· spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty,

· organizovať a obsahovo zabezpečovať medzinárodné kontakty školy,

· finančná podpora žiakov Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva,

· propagovanie školy (kampaň školy, oslavy jubileí školy, publikačná a edičná činnosť).

 

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre OZ Úsmev na tvári

 

Ďakujeme za všetky finančné dary.