Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 8 hostí 

PrihlásenieMikuláš

 

 

 

,,Vitaj v našej škole milý Mikuláš,

vyzerali sme ťa z okna toľko ráz…

Kožuštek a dlhú bielu bradu máš,

Vitaj, vitaj medzi nami, milý Mikuláš!“

 

 

 

 

Touto piesňou privítali žiaci v priestoroch našej školy dňa 6.12.2018 vzácnu návštevu. Po dlhom čakaní, ktoré predchádzalo tomuto dňu, sa deti konečne dočkali a

PRIŠIEL MIKULÁŠ!

Spolu s  Mikulášom prišiel aj čert a anjeli zo Spojenej školy v Detve.
Všetkým deťom zažiarili očká a na tvárach sa zračilo očakávanie, kedy sa zjaví tento vzácny hosť.  A prišiel ! Po krátkom príhovore dedka Mikuláša mu žiaci predviedli krásne pásmo básní a piesní, ktoré si poctivo pripravovali pod vedením pani učiteliek.
A potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa rozdávania balíčkov. Každé dieťa si pevne držalo ten svoj a sľubovalo Mikulášovi, že bude dobré a poslušné. Napokon sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a sľúbil, že sa o rok určite vráti…
V srdiečkach našich žiakov pretrvá tento  nádherný zážitok ešte veľmi dlho a bude vďačnou témou detských rozhovorov.
ĎAKUJEME  !