Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 12 hostí 

PrihlásenieNávšteva knižnice

Návšteva knižnice.

 

Dňa 20.marca 2018 sme navštívili mestskú knižnicu K. A. Medveckého. Pani vedúca knižnice okrem čítania úryvkov z kníh, deťom rozprávala ako sa majú v knižnici správať a orientovať. Vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Aby sme neboli len pasívni pozorovatelia do čítania zapojila aj naše deti. Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové zážitky.