Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 7 hostí 

PrihlásenieNávšteva knižnice

Návšteva knižnice.

 

Dňa 20.marca 2018 sme navštívili mestskú knižnicu K. A. Medveckého. Pani vedúca knižnice okrem čítania úryvkov z kníh, deťom rozprávala ako sa majú v knižnici správať a orientovať. Vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Aby sme neboli len pasívni pozorovatelia do čítania zapojila aj naše deti. Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové zážitky.