Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 21 hostí 

PrihlásenieOCENENIE

 

 

Ocenenie

Dňa 29.11.2017 prevzala naša pani riaditeľka PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková od prof. PaedDr. A. Vančovej, CSc.– dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pamätnú medailu . Medailu dostala Špeciálna základná škola pre žiakov s tp ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Ocenenie fakulta odovzdala pri príležitosti osláv 50. výročia denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave.