Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 3 hostí 

PrihlásenieOCENENIE

 

 

Ocenenie

Dňa 29.11.2017 prevzala naša pani riaditeľka PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková od prof. PaedDr. A. Vančovej, CSc.– dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pamätnú medailu . Medailu dostala Špeciálna základná škola pre žiakov s tp ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Ocenenie fakulta odovzdala pri príležitosti osláv 50. výročia denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave.