Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 15 hostí 

PrihlásenieTýždeň boja proti drogám

 

 

Týždeň boja proti drogám...

V týždni od 20. 11. do 24. 11. 2017 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V pondelok sme si pozreli film Iba taká hra. V utorok a  stredu sme si premietli prezentáciu o drogách a ich účinkoch. Osobitnú pozornosť sme venovali alkoholu a fajčeniu. Vo štvrtok žiaci vyrobili plagát, ktorým chceli ukázať, že drogy v ich živote nemajú miesto. Piatok patril kvízu, zameranému na prevenciu závislostí, ktorý zavŕšil týždňovú akciu orientovanú na prevenciu drogových závislostí.