Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 15 hostí 

PrihláseniePripomenuli sme si ....

Pripomenuli sme si ...

10. október 2017 je Svetový deň duševného zdravia. Ani na  našej škole sme nezabudli na tento deň a okrem rozhovorov o duševnom zdraví sme vyrábali modré nezábudky, ktoré sú symbolom duševného zdravia.