Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 14 hostí 

PrihlásenieO nás PDF Tlačiť E-mail

 

Školský rok 2020/2021

 

 • Dňa 2. septembra sme sa opäť stretli v priestoroch školy, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok.

 • Želáme všetkým žiakom a pedagógom veľa trpezlivosti,
 • odhodlania na splnenie všetkých úloh, ktoré chcú a musia v tomto roku naplniť.

 • Zamestnanci školy:
 • Riaditeľka školy: Ing. Mária Vicanová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 • Zástupca zamestnávateľa: Mgr. Vladimíra Hudecová

 • Triedni učitelia:

Mgr. Darina Halajová

Mgr. Vladimíra Hudecová

Mgr. Jana Olahová

Mgr. Elena Sádovská

Mgr. Iveta Zaušková


 • Učitelia bez triednictva:

Mgr. Juraj Ondruš

 

 • Asistenti učiteľa:

Viera Fumáčová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bc. Martina Gondová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Zuzana Kamenská Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bc. Terézia Sujová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. • Odborní zamestnanci:

Mgr. Mária Gibaľová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Jana Puškárová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PaedDr. Alena Hanusková Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 • Ostatní zamestnanci:

Ing. Jana Gondášová - ekonomicko-administratívny zamestnanec Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Marta Zdechovanová - personálno-mzdový zamestnanec Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Viera Spáčová – upratovačka

 

 • Údržbár:
Ivan Krnáč

 • Materská dovolenka:

Mgr. Stanislava Dornierová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(asistent učiteľa)


 

 • Triedy

 

Trieda Počet Triedny učiteľ Kontakt/e-mail
žiakov

1. 8 Mgr. Darina Halajová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. 9 Mgr. Vladimíra Hudecová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
3. 8 Mgr. Jana Olahová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
4. 7

Mgr. Elena Sádovská

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

5. 8
Mgr. Iveta Zaušková

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 

 • Rada školy:

Rada školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Ustanovená je v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovujúce zasadnutie rady školy bolo dňa 01.júla 2020, kedy začalo funkčné obdobie Rady školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva na obdobie 4 rokov.

Rada školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva zasadá v súlade so schváleným plánom zasadnutí na príslušný kalendárny rok a v prípade potreby aj mimo plánovaného termínu.


 • Rada školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva má 7 členov a pracuje v tomto zložení:

 • predseda: PaedDr. Alena Hanusková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 • podpredseda: Mgr. Martina Segečová - zástupca rodičov
 • zapisovateľ:  Mgr. Jana Olahová -  zástupca pedagogických zamestnancov

 

 • členovia:
 • Mgr. Vladimíra Hudecová  - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Miroslava Nosáľová - zástupca rodičov
 • Mgr. Denisa Peknušiaková - zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Daniela Poturnayová - zástupca zriaďovateľa