Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 5 hostí 

PrihlásenieFaktúry PDF Tlačiť E-mail

Faktúry 01/2018

Faktúry 02/2018

Faktúry 03/2018

Faktúry 04/2018

Faktúry 05/2018

Faktúry 06/2018

Faktúry 07/2018

Faktúry 08/2018

Faktúry 09/2018

Faktúry 10/2018

Faktúry 11/2018

Faktúry 12/2018


  • Faktúry za rok 2017

Faktúry 01/2017

Faktúry 02/2017

Faktúry 03/2017

Faktúry 04/2017

Faktúry 05/2017

Faktúry 06/2017

Faktúry 07/2017

Faktúry 08/2017

Faktúry 09/2017

Faktúry 10/2017

Faktúry 11/2017

Faktúry 12/2017

 

  • Faktúry za rok 2016

Faktúry 01/2016

Faktúry 02/2016

Faktúry 03/2016

Faktúry 04/2016

Faktúry 05/2016

Faktúry 06/2016

Faktúry 07/2016

Faktúry 08/2016

Faktúry 09/2016

Faktúry 10/2016

Faktúry 11/2016

Faktúry 12/2016

 

  • Faktúry za rok 2015

Faktúry 01/2015

Faktúry 02/2015

Faktúry 03/2015

Faktúry 04/2015

Faktúry 05/2015

Faktúry 06/2015

Faktúry 07/2015

Faktúry 08/2015

Faktúry 09/2015

Faktúry 10/2015

Faktúry 11/2015

Faktúry 12/2015

 

  • Faktúry za rok 2014

Faktúry 01/2014 - 02/2014

Faktúry 02/2014

Faktúry 03/2014

Faktúry 04/2014

Faktúry 05/2014

Faktúry 06/2014

Faktúry 07/2014

Faktúry 08/2014

Faktúry 09/2014

Faktúry 10/2014

Faktúry 11/2014

Faktúry 12/2014

 

  • Faktúry za rok 2013

Faktúry od 1.1.2013 č.1

Faktúry od 1.1.2013 č.2

Faktúry od 1.1.2013 č.3

Faktúry od 1.1.2013 č.4

Faktúry od 1.1.2013 č.5

Faktúry od 1.1.2013 č.6

Faktúry od 1.1.2013 č.7

Faktúry od 1.1.2013 č.8

Faktúry od 1.1.2013 č.9

Faktúry od 1.1.2013 č.10

 

  • Faktúry za rok 2012

Faktúry od 1.1.2012 č.1

Faktúry od 1.1.2012 č.2

Faktúry od 1.1.2012 č.3

Faktúry od 1.1.2012 č.4

Faktúry od 1.1.2012 č.5

Faktúry od 1.1.2012 č.6

Faktúry od 1.1.2012 č.7

Faktúry od 1.1.2012 č.8

Faktúry od 1.1.2012 č.9

Faktúry od 1.1.2012 č.10

Faktúry od 1.1.2012 č.11

Faktúry od 1.1.2012 č.12