Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 5 hostí 

PrihlásenieVýchovné poradenstvo PDF Tlačiť E-mail

 

  • Výchovný poradca: Mgr. Vladimíra Hudecová
  • Konzultačné hodiny: Štvrtok 12,30 hod. - 14,30 hod.
  • Kontakt: 045/5454944
  • e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  • Miesto: ŠZŠ pre žiakov s TP Detva, Pionierska 850/13, Detva

 

 

 

 

  • Hlavné úlohy výchovného poradcu na škole:

- poskytovať individuálne poradenské služby pre žiakov, rodičov a vyučujúcich so zameraním na rozhodovací proces, osobné predpoklady, možnosti a podmienky štúdia na strednej škole alebo zaradenie sa do pracovného pomeru

- prostredníctvom učiteľov vyhľadávať všetky výchovno-vzdelávacie problémy školy

- napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a orientácie

- pracovať v systéme prevencie sociálno-patologických javov (spolupráca s koordinátorom sociálno-patologických javov)

- koordinovať výchovný proces školy a sprostredkovať servisné služby škole: pedagogické, psychologické, informačné, sociálno-právne, medicínske, sociologické a iné

- poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom

 

 

 

 

Bližšie informácie o profesijnej orientácii nájdete na internetových stránkach:

 

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

 

http://www.svs.edu.sk/

 

http://mapaskol.iedu.sk/

 

http://www.specialnaskola.sk/o_skole.php

 

http://www.oumosbb.sk/ou/ram_skola.html

 

https://ouilucenec.edupage.org/a/prijimacie-konanie