Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieKrúžková činnosť

Názov krúžku: RADOSTNÍK(Rozvoj pohybových zručností)

Zameranie krúžku: Pohyb patrí medzi dôležitú súčasť našich životov. Cieľom tanečno-pohybového krúžku je využitie rôznych foriem pohybu a tanca. Prácu v našom krúžku zameriame na správne držanie tela, pravidelné dýchanie, rytmus, orientáciu, silu, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť a vnímanie hudby. Budeme sa snažiť, aby deti pochopili rytmus pomocou rôznych tanečných hier a riekaniek, čím aj rozvíjame reč a v neposlednom rade sa venujeme aj rytmizácii vlastným telom alebo prostredníctvom rytmických nástrojov.

Vedúca krúžku: Mgr. Darina Halajová

Čas: Každý párny týždeň v pondelok a utorok od 14:15 hod. do 16:25 hod

 

 

Názov krúžku:  NAŠE  ŠIKOVNÉ  RUKY

Zameranie krúžku: Krúžok je určený pre všetkých, ktorí túžia spoznať farebný svet fantázie.  Zameriame sa na kreslenie, maľovanie, dekoratívnu techniku ale aj tvorbu z prírodných a iných materiálov. Výtvarným umením sprostredkujeme deťom pozitívny vzťah k prírodnej a umeleckej kráse, rozvinieme tak ich zmyslové vnímanie, cítenie, pozornosť, fantáziu.

Vedúca krúžku: Viera Fumáčová

Čas: Každý párny týždeň v utorok a vo štvrtok od 14:15 hod. do 16:25 hod

 

Názov krúžku:  ZVLÁDNEME TO S ÚSMEVOM

Zameranie krúžku: Na udržiavanie kondície pohybového aparátu dieťaťa. Počas realizácie budeme tráviť  čas vonku a aj v interiéri: výlety do prírody, poznávanie okolia, poznávanie fauny a flóry, loptové hry, telesné cviky, základy klasického tanca. K tomu pridáme trošku súťaživosti a máme recept na skvelú zábavu vo voľnom čase. Tešíme sa na všetkých, čo sa radi hýbu a majú radi dobrú náladu.

Čas: Každý párny týždeň v stredu a vo štvrtok od 14:15 hod. do 16:25 hod.

Vedúci: Ing. Ján Sokol